Mapovanie potrieb mládeže v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Za účelom vytvorenia Krajskej stratégie práce s mládežou, hľadáme respondentov a respondentky vo veku od 0 do 29 rokov, žijúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Informácie sa získavajú metódou online dotazníka.
Dotazníky je potrebné vyplniť do 10. 1. 2020
Dotazník pre žiakov základných a stredných škôl:
https://docs.google.com/forms/d/1CM_Gu6IoUwhiyMH3Q9Af8KU5hsN9WIojY3ELU3nt9LI/edit
Prosíme rodičov, ktorí majú doma žiakov základných škôl, ktorí nevedia vyplniť dotazník, aby im s ním pomohli.
Dotazník pre študentov vysokých škôl a mladých ľudí, ktorí nenavštevujú žiadnu školu:
https://docs.google.com/forms/d/1fAoSNaDGZy5-XpPajDFfGBp6DrdiDopZjHLRL5f0GIg/edit
Ďakujeme vám za spoluprácu!