Krajské kolo GO A, B, Z v roku 2020

Informácia od predsedu Slovenskej komisie geografickej olympiády:

Koronavírus hrozí zo všetkých strán, preto sme sa rozhodli uskutočniť krajské kolo Geografickej olympiády 2020 v kategóriách A, B a Z dištančne, teda na internete. 
*Podujatie bude organizované z celoslovenskej úrovne, pod záštitou Slovenskej geografickej spoločnosti.
Test v krajskom kole pre kategórie A, B, Z sa bude konať dňa 27. 3. 2020 o 10:00 h.
Súťažiť budete z domáceho prostredia. Každý súťažiaci dostane e-mailom test a bude mať maximálne 45 minút na jeho vyplnenie (čím rýchlejšie ho však vyplní, tým má väčšiu šancu na postup).
V kategórii A, B sa posielajú krajskej komisii GO práce v termíne, ktorý komisia určila, ale do 26. 3. 2020 je nevyhnutné poslať vypracované práce aj v pdf formáte na adresu tolmaci.ladislav@gmail.com  a súčasne na e-mailovú adresu krajskej predsedníčky GO: martina.skodova@umb.sk
O postupujúcich v kategórii A, B rozhodne súčet počtu bodov za prácu a počtu bodov za test. Vypúšťa sa hodnotenie obhajoby.
V kategórii Z rozhoduje o postupujúcich počet bodov za test. V prípade, že viacero súťažiacich má rovnaký počet bodov, o poradí rozhoduje otázka č. 35. Pokiaľ bude odpoveď rovnaká u viacerých súťažiacich, rozhoduje čas, za ktorý test vyplnili. Čím rýchlejšie ho vyplnili, tým lepšie umiestnenie získajú.
Každý postupujúci do krajského kola GO Z dostane v týždni od 16. marca 2020 e-mail, v ktorom môže potvrdiť alebo odmietnuť svoju účasť v súťaži.
*Ak e-mail nepríde, nezabudnite pozrieť do priečinka nevyžiadanej pošty/SPAMu.
Výsledky krajského kola budú zverejnené do 3. 4. 2020.
Predseda Slovenskej komisie GO
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
*  Poznámky CVČ-JUNIOR