* Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci november  pozri
[27. 10. 2022]

* V sekcii Chemická olympiáda sme zverejnili harmonogram prípravných webinárov pre riešiteľov ChO kategórie A
[19. 10. 2022]

* Zverejňujeme výsledkovú listinu krajského kola Župnej kalokagatie… pozri
[12. 10. 2022]

*  O organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023 bližšie informuje dokument Realizácia POPS v školskom roku 2022/2023
[30. 9. 2022]

* Zverejňujeme metodicko-organizačné pokyny na  školský rok 2022/2023 pre súťaže Technická olympiáda a Olympiáda zo slovenského jazyka a lietarúry.

Školské kolo Technickej olympiády sa uskutoční 11. 10. 2022
Školské kolá Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnia:
kategória A, B9. 12. 2022 
kategória C – 13. 10. 2022
[28. 9. 2022]

* Zverejňujeme ponuku workshopov a aktivít pre žiakov SŠ na školský rok 2022/2023… Ponuka
[5. 9. 2022]