* Vitajte na našich nových webových stránkach! Veríme, že sa vám budú páčiť a rýchlo sa na nich zorientujete. Ak by vám tu chýbalo niečo dôležité, dajte nám to prosím určite vedieť. Naše staré webové stránky budú (od 14. 1. 2021 už neaktualizované) dočasne k dispozícii na adrese https://cvcjuniorbb.wordpress.com/


* Iuventa dnes opäť aktualizovala usmernenia k domácim, školským a okresným kolám Matematickej olympiády.
[20. 1. 2021]

* Iuventa dnes zverejnila usmernenie k okresným kolám Geografickej olympiády.
[20. 1. 2021]

* Zverejňujeme usmernenie k realizácii a pokyny pre súťažiacich k organizovaniu 13. ročníka KK OSJL 2020/2021.
Usmernenie
Pokyny pre súťažiacich
[20. 1. 2021]

* Dňa 29. januára 2021  sa bude konať krajské kolo 57. ročníka chemickej olympiády kategórie A dištančnou formou.
Pozvánka
Zoznam postupujúcich
[20. 1. 2021]

* Nasledovné oznamy boli prevzaté z našich starých webových stránok:
[13. 1. 2021]

* Do sekcie Olympiády ľudských práv boli pridané TÉZY k 23. ročníku KK OĽP.
[13. 1. 2021]

* V sekcii Olympády v nemeckom jazyku sme zverejnili zoznamy organizátorov okresných kôl ONJ pre stredné aj základné školy. Aktuálne informácie k organizácii ONJ nájdete na stránke https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/ONJ.alej 
[2. 12. 2020]

* Okresným CVČ sme preposlali zadania školského kola Pytagoriády P3 – P8. Aktuálne informácie k Pytagoriáde nájdete na stránke https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/PYT.alej
[1. 12. 2020]

* Na stredné školy sme zaslali zadania a informácie ku školskému kolu Matematickej olympiády kategórie A. Viac informácií v sekcii MO.
[27. 11. 2020]

*V mesiaci október sa uskutočnili online konferencie SOČ, za jednotlivé kraje. Na stránke ŠIOV sú zverejnené videá z online konferencií:
https://siov.sk/videogaleria/videogaleria-rok-2020/
[24. 11. 2020]

*Na stránkach Iuventy boli publikované Propozície k XXIII. ročníku OĽP (doplnené aj o organizáciu súťažných kôl pri dištančnej forme) a taktiež usmernenia k školským kolám a krajským kolám OĽP. Sledujte priebežne stránky Iuventy.
[13. 11. 2020]