* Voľné miesta sú v denných táboroch: Športová expedícia, Týždeň v pohybe a Kade – tade.
Leták a informácie nájdete v sekcii Aktivity/Detské tábory.
[3. 6. 2021]

* Vážení rodičia, ďakujeme za prihlásenie vášho dieťa do nášho denného tábora. Veríme, že spoločne prežijeme veselé letné dni.
Dovoľujeme si vás požiadať o uhradenie poplatku za denný tábor do 20. 6. 2021 v sume 70 € (za 4 – dňový turnus 56 €) na účet: SK04 8180 0000 0070 0040 6395. Pri platbe použite variabilný symbol, ktorý vám bol poskytnutý mailom.
Podmienky letnej činnosti a hygienické opatrenia v dennom tábore upraví vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá bude zverejnená v najbližších dňoch, a o ktorej vás budeme informovať na našej stránke.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie s deťmi.
[3. 6. 2021]

* Denný tábor SMELÍ  VÝLETNÍCI v termíne 26. – 30. júl 2021 je kapacitne naplnený.
[1. 6. 2021]

* V sekcii Biologickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola BiO kategórie E.
[31. 5. 2021]

* Denný tábor SMEJKOVIA v termíne 19. – 23. júl 2021 je kapacitne naplnený.
[28. 5. 2021]

* V sekcii Chemickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola ChO kategórie C. 
[20. 5. 2021]

* Zverejňujeme ponuku denných letných táborov pre deti od 6 do 12 rokov. 
[5. 5. 2021]

* V sekcii Chemickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola ChO kategórie D. 
[26. 4. 2021]

* V sekcii Geografickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola GO kategórií E a F.
[23. 4. 2021]

* V sekcii Matematickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola MO kategórie B.
[23. 4. 2021]

* V sekcii Matematickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola MO kategórie C.
[21. 4. 2021]

* Vážení pedagógovia,
v týchto dňoch, keď sa žiaci vracajú do lavíc a postupne prechádzajú na klasický spôsob vyučovania, vám naše centrum ponúka možnosť doplniť vyučovanie interaktívnymi workshopmi a prednáškami zo svojej ponuky  viac info tu
Tešíme sa na stretnutie s vami a s vašimi žiakmi.
[20. 4. 2021]

* V sekcii Chemickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola ChO kategórie B. 
[14. 4. 2021]