* Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci október…pozri
[4. 10. 2022]

* Zverejňujeme metodicko-organizačné pokyny na  školský rok 2022/2023 pre súťaže Technická olympiáda a Olympiáda zo slovenského jazyka a lietarúry.

Školské kolo Technickej olympiády sa uskutoční 11. 10. 2022
Školské kolá Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnia:
kategória A, B9. 12. 2022 
kategória C – 13. 10. 2022
[28. 9. 2022]

* Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci september…pozri tu.
[7. 9. 2022]

* Zverejňujeme ponuku workshopov a aktivít pre žiakov SŠ na školský rok 2022/2023…Ponuka
[5. 9. 2022]

* Všetkým malým aj veľkým deťom, študentom, pedagógom, rodičom a priateľom CVČ – JUNIOR želáme úspešný štart do nového školského roka 2022/2023.

Tešíme sa na stretnutia na našich aktivitách u vás v škole, na štadiónoch, v telocvičniach, v prírode alebo v priestoroch nášho centra.
Kolektív pracovníkov CVČ – JUNIOR
[5. 9. 2022]