* Zverejňujeme aktuálne zoznamy organizátorov okresných kôl OAJ a ONJ
Organizátori OK ONJ pre SŠ
Organizátori OK OAJ pre SŠ
Organizátori OK pre ZŠ
[22. 11. 2021]

* Na webových stránkach Iuventy boli zverejnené aktuálne usmernenia ku školskému kolu: Olympiáda v nemeckom jazyku
[5. 11. 2021]

* Na webových stránkach Iuventy boli zverejnené aktuálne usmernenia ku školskému kolu:
Geografickej olympiády kategórií E, F, G
Pytagoriády kategórií P3 – P8
[2. 11. 2021]

* Iuventa Bratislava zaslala novú informáciu k prihlasovaniu žiakov na domáce, školské a vyššie kolá  predmetových olympiád.  Sú tu zverejnené i termíny dokedy sa dá prihlásiť a spôsoby prihlasovania sa cez EduPage. Dokument je určený školám a príslušným učiteľom: 
Prihlasovanie žiakov na POPS elektronicky-informácie PRE ŠKOLY
[29. 10. 2021]

* Do sekcie Olympiády bola pridaná Pozvánka na krajskú poradu metodikov SOČ v BB kraji, Návratka a Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti.
[27. 10. 2021]

* Čo sa deje v JUNIOR- e v mesiaci november.
[24. 10. 2021]

*  Nové a aktualizované usmernenia pre:
online školské kolá ONJ (ZŠ aj SŠ)…tu
online školské kolá OSJL pre kat. A a B (SŠ)…tu
online okresné kolo OSJL kat. C (ZŠ)…tu
[26. 10. 2021]

* Mladí ľudia od 15 rokov sa ešte stále môžu zapojiť do pravidelného kurzu EKOworkshop, ktorý organizujeme raz za 2 týždne v Banskej Bystrici aj vo Zvolene. Viac informácií a kontakty nájdete na stránke www.ekoworkshop.sk
[12. 10. 2021]

* Štátny inštitút odborného vzdelávania zverejnil na svojich web stránkach Vyhlásenie 44. ročníka SOČ. Bližšie informácie nájdete na uvedenom linku:
https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/
[24. 9. 2021]

* IUVENTA Bratislava zverejnila na svojich web stránkach termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2021/2022.  Nájdete v ňom termíny domácich, školských, okresných, krajských aj celoslovenských postupových súťaží a olympiád pre každú kategóriu.
Link na termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží v šk. roku 2021/2022
[23. 9. 2021]

* Zverejňujeme aktuálnu Ponuku workshopov, prednášok a programov pre školy. Nájdete v nej širokú škálu aktivít neformálneho vzdelávania v dĺžke od jednej vyučovacej hodiny až po celoročný program.
[8. 9. 2021]