* OZNAM: Vážení rodičia, ponúkame vám možnosť prihlásenia vášho dieťaťa do denného tábora Kade – tade v termíne 23. – 27. august 2021. V prípade záujmu nás kontaktuje mailom na: selecka@juniorbb.sk .
[27. 7. 2021]

* OZNAM PRE RODIČOV DETÍ PRIHLÁSENÝCH V DENNÝCH TÁBOROCH:
Vážení rodičia,
na základe stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici zo dňa 29. 6. 2021 vám oznamujeme, že pre účastníkov denných táborov v CVČ – JUNIOR neplatí povinnosť predkladať negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 a ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.

Rodič prinesie v deň nástupu do tábora aktuálne tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti. Pri príchode do priestorov tábora sa bude vykonávať meranie teploty, v prípade zvýšenej teploty alebo iných prejavov respiračných chorôb nebude môcť dieťa do tábora nastúpiť.
Organizátor bude dodržiavať Vyhlášku ÚVZ č. 223 (opatrenia pri ohrození verejného zdravia) podľa aktuálneho stupňa COVID AUTOMATU. Prosíme rodičov, aby pribalili deťom ochranné rúško, alebo inú náhradu prekrytia horných dýchacích ciest. 
Veríme, že vaše deti prežijú s nami pekné letné dni plné zážitkov.
[30. 6. 2021]

* Želáme všetkým deťom, ich rodičom a pedagógom krásne prázdniny plné slnečných dní a zážitkov.
Kolektív pracovníkov CVČ – JUNIOR.

[30. 6. 2021]

ÚHRADA POPLATKU ZA DENNÝ TÁBOR:
Poplatok za denný tábor uhraďte do 30. 6. 2021 v sume 70 € (za 4 – dňový turnus 56 €) na účet: SK04 8180 0000 0070 0040 6395. Pri platbe použite variabilný symbol, ktorý vám bol poskytnutý e-mailom.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie s deťmi v táboroch.
[22. 6. 2021]

* V sekcii Biologickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola BiO kategórie E.
[31. 5. 2021]

* V sekcii Chemickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola ChO kategórie C. 
[20. 5. 2021]

* Zverejňujeme ponuku denných letných táborov pre deti od 6 do 12 rokov. 
[5. 5. 2021]

* V sekcii Chemickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola ChO kategórie D. 
[26. 4. 2021]

* V sekcii Geografickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola GO kategórií E a F.
[23. 4. 2021]

* V sekcii Matematickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola MO kategórie B.
[23. 4. 2021]

* V sekcii Matematickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola MO kategórie C.
[21. 4. 2021]

* V sekcii Chemickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola ChO kategórie B. 
[14. 4. 2021]