* Štátny inštitút odborného vzdelávania zverejnil na svojich web stránkach Vyhlásenie 44. ročníka SOČ. Bližšie informácie nájdete na uvedenom linku:
https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/
[24. 9. 2021]

* IUVENTA Bratislava zverejnila na svojich web stránkach termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2021/2022.  Nájdete v ňom termíny domácich, školských, okresných, krajských aj celoslovenských postupových súťaží a olympiád pre každú kategóriu.
Link na termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží v šk. roku 2021/2022
[23. 9. 2021]

* Čo sa deje v JUNIOR- e v mesiaci september
[16. 9. 2021]

* Zverejňujeme aktuálnu Ponuku workshopov, prednášok a programov pre školy. Nájdete v nej širokú škálu aktivít neformálneho vzdelávania v dĺžke od jednej vyučovacej hodiny až po celoročný program.
[8. 9. 2021]

* Želáme všetkým deťom, malým aj veľkým žiakom, ich rodičom, účastníkom našich aktivít a pedagógom úspešný školský rok 2021/2022. 
Tešíme sa na stretnutie na vzdelávacích, športových a zábavných aktivitách u nás v JUNIOR-e alebo na vašej škole.
Kolektív pracovníkov CVČ – JUNIOR.

[30. 8. 2021]