* Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci september…pozri tu.
[7. 9. 2022]

* Zverejňujeme ponuku workshopov a aktivít pre žiakov SŠ na školský rok 2022/2023…Ponuka
[5. 9. 2022]

* Všetkým malým aj veľkým deťom, študentom, pedagógom, rodičom a priateľom CVČ – JUNIOR želáme úspešný štart do nového školského roka 2022/2023.

Tešíme sa na stretnutia na našich aktivitách u vás v škole, na štadiónoch, v telocvičniach, v prírode alebo v priestoroch nášho centra.
Kolektív pracovníkov CVČ – JUNIOR
[5. 9. 2022]