* V sekcii Biologická olympiáda sme zverejnili výsledkové listiny krajského kola BiO kategórie E.
[19. 5. 2022]

*V sekcii Fyzikálna olympiáda sme zverejnili výsledkové listiny krajského kola FO, kategória C, D.
[18. 5. 2022]

*Upozorňujeme na počet voľných miest v: DT – Smejkovia – 0,  DT Slniečkovo – 8, DT Radosť z pohybu – 4.
[18. 5. 2022]

* V sekcii Chemická olympiáda sme zverejnili výsledkovú listinu krajského kola ChO kategórie C.
[16. 5. 2022]

* V sekcii Chemická olympiáda sme zverejnili výsledkovú listinu krajského kola ChO kategórie D.
[29. 4. 2022]

* Čo sa deje v JUNIOR-e v máji 2022… pozri
[29. 4. 2022]

* V sekcii Matematickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola MO kategórie Z9.
[28. 4. 2022]

* V sekcii Geografickej olympiády sme zverejnili výsledkové listiny krajského kola Geografickej olympiády kategórií E a F.
[26. 4. 2022]

* V rámci podpory školských parlamentov na stredných školách v BBSK zverejňuje návrh štatútu s aplikáciou novelizovaného zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve, paragraf 26 – školský parlament… Vzorový štatút ŠP
[24. 4. 2022]

* V sekcii Matematickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola MO kategórií B a C.
[21. 4. 2022]

* V sekcii Chemická olympiáda sme zverejnili výsledkovú listinu krajského kola ChO kategórie B.
[13. 4. 2022]

* V sekcii Geografickej olympiády sme zverejnili pozvánku na krajské kolo Geografickej olympiády kategórií E a F.
[13. 4. 2022]

* V sekcii  Aktivity – Detské tábory sme zverejnili našu letnú ponuku denných táborov. Tešíme sa na vaše deti v lete 2022.
[8. 4. 2022]

* V sekcii Geografickej olympiády sme zverejnili výsledkovú listinu krajského kola Geografickej olympiády kategórií A a B. Viac informácií na uvedenej stránke.
[4. 4. 2022]

* V sekcii Stredoškolská odborná činnosť sme zverejnili výsledkovú listinu z KK SOČ za BB kraj.
[4. 4. 2022]

* Prvé celoslovenské online vydanie magazínu programu Show Your Talent si môžete prečítať na tejto adrese.
[02. 12. 2021]

* Iuventa zaslala novú informáciu k prihlasovaniu žiakov na domáce, školské a vyššie kolá  predmetových olympiád.  Sú tu zverejnené i termíny dokedy sa dá prihlásiť a spôsoby prihlasovania sa cez EduPage. Dokument je určený školám a príslušným učiteľom: 
Prihlasovanie žiakov na POPS elektronicky-informácie PRE ŠKOLY
[29. 10. 2021]

* IUVENTA zverejnila na svojich webových stránkach termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2021/2022.  Nájdete v ňom termíny domácich, školských, okresných, krajských aj celoslovenských postupových súťaží a predmetových olympiád pre každú kategóriu.
Link na termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží v šk. roku 2021/2022
[23. 9. 2021]

* Zverejňujeme aktuálnu Ponuku workshopov, prednášok a programov pre školy. Nájdete v nej širokú škálu aktivít neformálneho vzdelávania pre v dĺžke od jednej vyučovacej hodiny až po celoročný program.
[8. 9. 2021]