* V sekcii Geografickej olympiády sme zverejnili nové informácie ku krajskému kolu GO, kat. E a F.
[1. 4. 2021]

* V sekcii Chemickej olympiády sme zverejnili informácie ku krajskému kolu ChO kategórie B.
[30. 3. 2021]

* V sekcii Geografickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola GO kategórií A, B a Z.
[29. 3. 2021]

* V sekcii Matematickej olympiády sme zverejnili výsledky krajského kola MO kategórie Z9.
[29. 3. 2021]

* Do sekcie SOČ bola pridaná výsledková listina KP SOČ za BB kraj.
[29. 3. 2021]

* V sekcii Dejepisnej olympiády sme zverejnili výsledkové listiny KK DO kategórie C, D, E.
[28. 3. 2021]

* Postupujúcim na krajské kolo Matematickej olympiády kat. B a C sme zaslali podrobné informácie k organizácii súťaže. Viac informácií v sekcii MO.
[25. 3. 2021]

*V sekcii Dejepisnej olympiády sme zverejnili výsledkové listiny KK DO kategórie A a B.
[24. 3. 2021]

*V sekcii Biologickej olympiády sme zverejnili výsledkové listiny krajských kôl BiO  kategórií A, B, C.
[22. 3. 2021]

* V sekcii Geografickej olympiády sme zverejnili zoznam postupujúcich na krajské kolo GO A, B, ako aj informácie ku kraj. kolu GO A, B, Z.
[22. 3. 2021]

* V sekcii Matematickej olympiády sme zverejnili zoznamy postupujúcich na krajské kolo MO kategórií B a C, spolu s dôležitými informáciami ku krajskému kolu.
[19. 3. 2021]

* V sekcii Olympiáda v ruskom jazyku sme zverejnili výsledky KK ORJ.
[16. 3. 2021]

* Na základe rozhodnutia Štátneho pedagogického ústavu a Ministerstva školstva SR sa vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu súťaže Poznaj slovenskú reč a Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd v školskom roku 2020/2021 rušia.
Viac info tu
[15. 3. 2021]

* Usmernenie ku KK DO kategória A a B.
[23. 2. 2021]

* V sekcii Geografickej olympiády sme zverejnili informácie ku krajskému kolu GO kategórií A, B a Z.
[19. 2. 2021]

* V sekcii Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sme zverejnili výsledky KK OSJL.
[17. 2. 2021]

* V sekcii Olympiády ľudských práv sme zverejnili výsledky KK OĽP.
[15. 2. 2021]

* V sekcii Olympiády z nemeckého jazyka sme zverejnili výsledky KK ONJ.
[9. 2. 2021]

* Do sekcie SOČ boli pridané pokyny pre metodikov SOČ v Banskobystrickom kraji.
[9. 2. 2021]