Európska dobrovoľnícka služba (EDS)

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) je dobre zabezpečeným programom zahraničného dobrovoľníctva mladých ľudí. V rokoch 2014 – 2020 je súčasťou veľkého programu vzdelávania EU “Erasmus+”.

CVČ – JUNIOR má s EDS dostatok skúseností, nakoľko je v tejto oblasti aktívne od roku 2004. Počas rokov naše centrum hostilo asi 20 mladých ľudí z celej Európy a niekoľko mladých Slovákov a Sloveniek sme na EDS vyslali.

EDS je typom neformálneho vzdelávania, vďaka ktorému mladí ľudia nadobudnú neoceniteľné skúsenosti, schopnosti a rozhľad. Mnoho praktických informácií, ako aj svedectiev nami vyslaných aj hostených dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, sa dočítate na našich webových stránkach venovaných EDS:  

www.dobrovolnici.eu

Ďalšie informácie o podrobnostiach vyhľadávania, prípravy a realizácie projektov EDS môžete získať aj od nášho koordinátora EDS, ktorý rád zodpovie Vaše otázky.

Kontakt: Ing. Ondrej Strnád, tel 048 / 4153 111,
e-mail: strnad@juniorbb.sk