Detské tábory

Aktualizácia voľných miest v DT

  1. turnus: Kade – tade, 19. – 23. august 2019 – 0 voľných miest

    V prípade vyčerpania kapacity v DT môžete prihlásiť svoje dieťa ako náhradníka.

[6. 8. 2019]
——————————————————
Zverejňujeme informácie o denných táboroch (DT) počas letných prázdnin 2018/2019:

  1. turnus: Týždeň v pohybe, 1. – 4. júl 2019  (4 – dňový DT) (Ing. Strnád, J. Tomko)
  2. turnus: Zážitkovo, 8. – 12. júl 2019 (Mgr. Selecká, Mgr. Ž. Bursová)
  3. turnus: Motýlik, 15. – 19. júl 2019 (PhDr. Danková, Mgr. Hrabovská)
  4. turnus: Expedícia JUNIOR, 22. – 26. júl 2019 (Mgr. Trubanová, Mgr. Krull, PhD.)
  5. turnus: Kade – tade, 19. – 23. august 2019 (Mgr. Trubanová, Mgr. Selecká)

Denné tábory sú pre deti od 6 rokov (dieťa musí byť predškolák) do 12 rokov.
Program je zameraný na vychádzky do okolia, spoznávanie prírody a rôznych zaujímavostí, návštevy múzeí, na športovanie, príp. kúpanie.
Výlety a vychádzky sú doplnené hrami a súťažami.

Postup pri prihlasovaní do DT:

Vyplnenú prihlášku spolu so súhlasom dotknutej osoby pošlite mailom, príp. poštou na adresu uvedenú na prihláške. Deti budú zaraďované do zoznamu podľa doručenia prihlášky. Na základe doručenej prihlášky vám do troch dní priradíme variabilný symbol pre potreby platby.
Poplatok za týždenný turnus je 60 € (1. turnus – 4 dňový – poplatok je 50€).

Leták – ponuka denných táborov CVČ – JUNIOR, leto 2019…stiahni

Informácie pre rodičov, leto 2019…stiahni
Prihláška dieťaťa do denného tábora, leto 2019…stiahni
Súhlas dotknutej osoby – súčasť prihlášky, leto 2019…stiahni

Veríme, že si z našej ponuky vyberiete. Tešíme sa na stretnutie v lete 2019.

[2. 4. 2019]