Detské tábory

Zverejňujeme predbežné informácie o denných táboroch (DT) počas letných prázdnin 2018/2019:

  1. turnus: 1. – 4. júl 2019  (4 – dňový DT) (Mgr. Murková, Ing. Strnád)
  2. turnus: 8. – 12. júl 2019 (Mgr. Selecká, Mgr. Ž. Bursová)
  3. turnus: 15. – 19. júl 2019 (Mgr. Danková, Mgr. Hrabovská)
  4. turnus: 22. – 26. júl 2019 (Mgr. Trubanová, Mgr. Krull, PhD.)
  5. turnus: 19. – 23. august 2019 (Mgr. Trubanová, Mgr. Selecká)

Denné tábory sú pre deti od 6 rokov (musí byť predškolák) do 12 rokov.
Program je zameraný na vychádzky do okolia, spoznávanie prírody a rôznych zaujímavostí, návštevy múzeí, na športovanie, príp. kúpanie.
Výlety a vychádzky sú doplnené hrami a súťažami .
Viac o programe a náplni DT, prihlášku a ostatné informácie zverejníme začiatkom apríla 2019 na našej stránke.

Tešíme sa na stretnutie v lete 2019.

[18. 2. 2019]