Detské tábory

 

* Informácia o voľných miestach v denných táboroch:

5. DT Túlavé topánky – 30.júl – 3. august (od 8 rokov) – 11 voľných miest

3. DT – Z každého rožka troška a 4. DT – Permoníci sú kapacitne naplnené. Prihlásiť sa môžete ako náhradníci.

Leták 2018 voľné miesta
Prihláška do DT 2018
Pokyny pre rodičov 2018
[13. 07. 2018]

* Vážení rodičia, milé deti,

zverejňujeme ponuku letných denných táborov 2018.
Po výbere termínu vás prosíme vyplniť prihlášku – len I. časť, poslať ju mailom na adresu: selecka@juniorbb.sk 
.

Následne vám bude pridelený variabilný symbol (VS) pre potreby platby, platbu je potrebné uhradiť do 10 dní po pridelení VS. V prípade, že je kapacita tábora naplnená, budete o tomto informovaní, a dieťa môže byť zaradené na miesto náhradníka.

Poradie prihlásených detí určuje poradie doručenia prihlášky, mailom alebo klasickou poštou.

Ponuka denných táborov

Ponuka DT 2018

Tešíme sa na stretnutie s vašimi deťmi.

[3. 4. 2018]