Semináre a školenia

Novinka:
*V Banskobystrickom kraji ožíva KOMPRAX. Pozývame vás do akreditovaného neformálneho vzdelávania pre tých, ktorí chcú priniesť do svojej komunity zmenu. 
Informácie nájdete aj na:   https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/komprax-oziva-v-banskobystrickom-kraji-.alej?ind=
[04. 3. 2019]
Ponúkame rôzne vzdelávacie aktivity vhodné pre obohatenie a spestrenie vyučovania na stredných školách. Naše woskshopy, školenia a prednášky je možné realizovať aj mimo vyučovania, na rôznych podujatiach pre mládež.
Aktualizovanú ponuku workshopov a školení nájdete na webových stránkach

www.vasamladez.sk

Kompletnú ponuku pre stredné školy na školský rok 2018/2019 vo formáte PDF nájdete tu.

[3. 9. 2018]