Dokumenty

Ponuka neupotrebiteľného hnuteľného majetku…  informácia a ponuka
[07. 05. 2019]
Správa o činnosti CVČ – JUNIOR za školský rok 2017/2018…  zobraziť
[20. 12. 2018]
Kolektívna zmluva na roky 2019 – 2020…  zobraziť
[20. 12. 2018]
Etický kódex verejného obstarávania…  stiahni
[05. 06. 2017]
Kredity…  zobraziť